• Print

  Producten

  1. Lijsten van bedrijven gespecialiseerd in diverse financiële en juridische domeinen

   De experts van de "Business" cel binnen impulse.brussels hebben de bedrijven geinventariseerd die gespecialiseerd zijn op juridisch of financieel vlak. Deze lijsten geven u een overzicht van de sleutelpersonen of voornaamste bedrijven die u kan contacteren wanneer u op zoek bent naar een cijferberoep (boekhouder, revisor, fiscalist), een notaris, een advocaat, een verzekeringsmaatschappij, een mandataris voor octrooien & intellectueel eigendom, een leasingmaatschappij, een factoringmaatschappij, kredietverzekeraar, kredietinstelling, uitgever van financiële software of een consultant inzake financieel en strategisch beheer . Ook de investeerders in risicokapitaal werden toegevoegd.

   Type document: Lijst & inventaris van bedrijven

   Sleutelwoorden: bedrijvenlijsten

  2. National Contact Point Brussels

   impulse.brussels werd door de Europese Commissie aangewezen als National Contact Point (NCP) voor Brussel voor het Europese onderzoeks-en ontwikkelingsprogramma Horizon 2020. Als NCP Brussels ondersteunt het dan ook KMO's en onderzoeksorganisaties bij het succesvol opzetten en uitvoeren van innovatie- of onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door de Europese Unie. . De website ncpbrussels.be geeft een overzicht van de financieringsmogelijkheden en de gratis diensten die worden aangeboden door NCP Brussels.

   Type document: Site & online tool

   Sleutelwoorden: NCP Brussels

  3. Studie: vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

   Om een heldere diagnose te stellen in verband met de participatie van vrouwen aan de ondernemingsactiviteit, om de evolutie te volgen van de vertegenwoordiging van vrouwen in de ondernemingswereld of om doelgerichte strategieën te ontwikkelen om het aandeel aan vrouwelijke ondernemers in de economie te vergroten, is het essentieel dat we statistische indicatoren verzamelen met betrekking tot het ondernemerschap van vrouwen, de motivatie en de ambitie van deze vrouwelijke ondernemers begrijpen en de verschillende belemmeringen voor het vrouwelijke ondernemerschap in kaart brengen. Deze studie behandelt deze verschillende thema's vanuit het Brusselse standpunt. Ze is het resultaat van een samenwerking tussen het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, dat gespecialiseerd is in onderzoek van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en impulse.brussels, dat zich bezighoudt met het bevorderen van het ondernemerschap en het verstrekken van informatie en begeleiding aan bedrijfsstarters en -leiders.

   Type document: Publicatie

   Sleutelwoorden: vrouwelijk ondernemerschap

  4. 1819: Ondernemen in Brussel

   De1819 website vervolledigt de dienstverlening van de 1819-dienst. Dit portaal 1819 geeft een heleboel informatie over het opstarten en ontwikkelen van een bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormt een eerste online toegangspoort. De site is beschikbaar in het Frans en Nederlands.

   Type document: Site & online tool

  5. Beheersovereenkomst van impulse.brussels

   impulse.brussels voert zijn opdrachten uit in functie van de prioriteiten en doelstellingen die werden vastgelegd in een beheersovereenkomst. Deze werd afgesloten tussen het impulse.brussels en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bepaalt, over meerdere jaren, wat de doelstellingen zijn van impulse.brussels, alsook de middelen die het moet aanwenden om die doelstellingen te halen.

   Type document: Publicatie

   Sleutelwoorden: beheersovereenkomst

  6. Enterprise Europe Brussels

   Brussels Network is de website van "Enterprise Europe Brussels", een gemeenschappelijke organisatie van impulse.brussels en Brussels Enterprise Commerce and Industry (BECI). Samen informeren zij de Brusselse KMO's en onderzoekscentra over de Europese reglementering en financieringen voor onderzoek en ontwikkeling. Zij helpen de bedrijven ook om handelspartners te vinden in een 40 tal landen die aangesloten zijn bij het netwerk "Enterprise Europe" en om technologische of strategische samenwerkingen af te sluiten met bedrijven of onderzoekscentra in die andere landen.

   Type document: Site & online tool

   Sleutelwoorden: Enterprise Europe Brussels, europese financiering, internationale partnerships

  7. Ondernemingen actief in de sector van de ecoconstructie

   Deze brochure geeft u een overzicht van de leden van de Cluster Ecobuild: bedrijven, onderzoeks- en ontwikkelingscentra, instellingen en verenigingen die zich bezighouden met informatie en sensibilisering, universiteiten…, en die actief zijn in de sector

   Type document: Lijst & inventaris van bedrijven

   Sleutelwoorden: ecoconstructie

  8. Lifetech technologieën in Brussel (Catalogus, editie 2012)

   Alles weten over de know how van Brusselse bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra die actief zijn in de sector van de diagnostics, telegeneeskunde, biotechnologie...

   Type document: Lijst & inventaris van bedrijven

   Sleutelwoorden: gezondheid

  9. Software in Brussels - editie 2012

   In deze gids vindt u een overzicht van de voornaamste spelers die actief zijn op het vlak van software in Brussel: bedrijven, onderzoekscentra en ondersteunende organisaties

   Type document: Lijst & inventaris van bedrijven

   Sleutelwoorden: ICT, software in brussels