• Print

  Julien Vandeleene, oprichter van Be Park

  Op bepaalde uren en op bepaalde plaatsen is er in Brussel duidelijk niet voldoende parkeergelegenheid om automobilisten tevreden te stellen. Daarom ontwikkelde Julien Vandeleene het volgende idee dat hem de derde plaats van de Enterprise 2011 wedstrijd opleverde: de parkings van bedrijven en grote winkels na de werkuren uitbaten en verhuren aan automobilisten die geen ruimte hebben om hun voertuig te parkeren. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op het door Be Park ontwikkelde internetplatform. Een interview met Julien Vandeleene

  Wanneer en met welke middelen werd de onderneming opgestart?

  "Ik heb de onderneming samen met twee aandeelhouders op 20 september 2011 opgericht. In werkelijkheid werk ik echter al twee jaar aan dit project met mijn persoonlijk managementbedrijf. Dat is de tijd die ik nodig had om een volledige technische en functionele analyse van het systeem uit toe voeren.

  Het was wel nodig om een volgende stap te zetten om het project een grotere geloofwaardigheid en nieuwe middelen te geven. Vandaar de oprichting van NV Be Park, met een verhoging van het basiskapitaal. Ik moet ook vermelden dat het Brussels Waarborgfonds ons heeft ondersteund. Dankzij hen hebben we een noodzakelijk bankkrediet in de wacht kunnen slepen. Het BAO heeft veel gedaan om ons dossier vooruit te helpen... We hebben ook de steun van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (G.I.M.B.) en van twee business angels: Grégoire de Steel (die trouwens voorzitter is van de raad van bestuur) en Jean-Guillaume Zurtrassen.”

  De eerste moeilijkheden… ?

  logo Be park“Eerst was er een technologische uitdaging: we moesten een zo flexibel mogelijk systeem vinden om de verschillende manieren waarop je toegang krijgt tot de parkings met elkaar in overeenstemming te kunnen brengen - of de parkings nu beschermd zijn met een slagboom, een hek of een rolluik. We hebben dus een controletoestel ontwikkeld om deze afsluitingen te openen; vervolgens hebben we een internetplatform en een mobiele applicatie ontworpen.

  Daarna moesten we ook de parkingeigenaars overtuigen van het belang van onze oplossing om daarna, in een tweede fase, het concept voor de automobilisten op de markt te kunnen brengen. Momenteel exploiteren we 170 parkeerplaatsen in Brussel dankzij overeenkomsten met meerdere bedrijven (Match, Parking louise, Louise 350). We onderhandelen momenteel met meerdere distributiegroepen om hun parkings te exploiteren op momenten dat ze niet worden gebruikt. Dat is niet zo eenvoudig. We stellen iets nieuws voor; we moeten de bedrijven die eigenaar zijn van de parkings ervan overtuigen dat het rendabel maken van deze ruimtes buiten hun werkuren hen geen bijkomende zorgen over veiligheid en vandalisme gaat geven. Dat vraagt allemaal veel tijd.”

  De grootste uitdaging voor de onderneming?

  “De uitdaging van 2011 was onze technologie valideren. Dat is gebeurd; het werkt nu. Een andere uitdaging, partners vinden die als eersten willen meewerken, is ook achter de rug: we hebben een overeenkomst met Match.

  Voor het komende jaar is onze voornaamste uitdaging contracten met andere bedrijven vastleggen. Ons doel is om voor het einde van het jaar over 1000 parkeerplaatsen te beschikken. BeparkDoor veel ‘leveranciers’ van parkeerplaatsen te hebben, kunnen we buiten de klassieke gebruiksuren veel meer klanten of 'gebruikers' van deze parkeerplaatsen aantrekken. Het idee hierachter is dat deze klanten zorgen voor een groter gebruik van het systeem. Ik denk dat het ons gaat lukken. Nu verkennen we zowel Wallonië als Vlaanderen om ons concept verder te ontwikkelen. We zoeken altijd in de sector van de grote distributie omdat we denken dat we vooral daar aan schaalvergroting kunnen doen.”

  Wat was het beslissende moment in de ontwikkeling van uw onderneming?

  “Het echte keerpunt was het moment waarop ik besliste om me volledig aan dit ondernemingsproject te wijden. Dat sleutelmoment, dat is er wanneer je beseft dat avonden en weekends niet langer genoeg zijn om het project op een serieuze manier te ontwikkelen…”

   

  Interview door Adrien Maintiens 

   

  In het kort

  Naam : Julien Vandeleene 
  Geboortedatum :  4 mei 1985 
  Functie : gedelegeerd bestuurder
  Opleiding : master in het oprichten van ondernemingen aan de UCL 
  Activiteitensector:  ICT, diensten 
  Personeelsbestand :   2 zelfstandige ontwikkelaars en 1 zelfstandige grafica, 1 verkoopster 
  Gegevens : Paleizenstraat, 44 bus 41 te 1030 Brussel  - 02-211 34 41
  info@bepark.be - http://www.bepark.be